Fotópályázat – 2019

A Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület (TLBK), mint a Palóc Világtalálkozó szervezője „virtuális”

FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdet

“Palócnak lenni kegyelmi állapot”
címmel

A fotópályázat célja: A Palóc Világtalálkozón készült, események megörökítése, ezen keresztül a napjainkban is élő palóchagyományok bemutatása.

Figyelem: Kizárólag a 2019. évi Palóc Világtalálkozókon készült felvételekkel lehet pályázni!

A pályázók köre: amatőr és profi (hivatásos fotósok) az országhatáron innen és túlról.

Pályázati díj, részvételi díj: nincs

Egy pályázó korlátlan számú fotót küldhet be! Sorozat is beküldhető.

Képformátum: A képeket digitális (JPG) formátumban, (CD-n, DVD-n, e-mailben) a Tar Lőrinc Baráti Kör 3073. Tar, Ágasvár út 11. vagy e-mail-ban a palocfoto2019@gmail.com címre.

A beküldhető képek hosszabbik oldala max. 3543 pixel, a fájlok maximális mérete max. 5 Mbyte lehet. Az e-mail-ben beküldött képek és a nevezési lap együttes fájlmérete – e-mailben küldés esetén – ne haladja meg a 10 Mbyte-ot
(Egy mail max. 10 MB méretű lehet, vagy mammutmail-ben kérjük megküldeni)

A fotón nem szerepelhet az alkotó neve, névre utaló jelzés (vízjel) és a kép címe sem.

A megküldött képek file neveit a következőképpen nevezze el (ékezetes betűk nélkül)
név kezdőbetűi , kép sorszáma Pl: GipszJakab nevű pályázó GiJa01, GiJa02 stb. GiJa20-ig stb.
A sorozat jelölése: név kezdőbetűi Pl: GipszJakab GiJaS01-S10 pl. GiJaS01 GiJaS02… stb.

A JPG képek mérete: 300 dpi, 21x30cm (3543×2380 pixel) vagy hosszabbik oldala 30 cm-es, 3543 pixel legyen (minimum 3 Mb).

A pályázaton való részvételhez szükséges a nevezési lap megküldése is. Letölthető innen!

vagy az alábbi linkről:

https://drive.google.com/drive/folders/1eqYKS43CmruDSq0zzDrUNF7W-JYq043R?usp=sharing

 

A kiválasztott képek galériába rendezve –a készítő nevének feltüntetésével- megtekinthető lesz a 2019-évi Palóc Világtalálkozó fb oldalán!

 

További információk:

  1. A pályázó alkotásainak beküldésével egyértelműen kinyilvánítja, hogy a pályázat feltételeit, a pályázati előírásait és követelményeit elfogadja, a beküldött fotók tartalmáért teljes jogi felelősség tartozik.

A pályázó a nevezési lap kitöltésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

  1. Pályázni kizárólag olyan fotókkal megengedett, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiséghez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértenék más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az ebből fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Tar Lőrinc Baráti Kört mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A képek további felhasználása

A rendező (Tar Lőrinc Baráti Kör a Palóc Világtalálkozók szervezője) és a szponzorok a beküldött illetve az elfogadott képeket a Palóc Világtalálkozó népszerűsítésénél, a katalóguskészítéshez, valamint kommunikációs céljaikhoz térítés nélkül felhasználhatják, a szerző nevének feltüntetésével. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a rendező csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.

Beküldési határidő: 2019. augusztus 31.

– Elbírálás: 2019. szeptember 5-10. között.

– Zsűrizés eredményének közzététele és a személyenkénti értesítés kiküldése: 2019. szeptember 20-ig.

– Letölthető „online kiállítás” közzététele: 2019. szeptember  25.

A szervezőbizottság: Kovács László TLBK elnök,Berze Marianna TLBK titkár

e-mail: palocfoto2019@gmail.com          telefon:+3630 6987703

Minden pályázónak szép fotókat kívánunk!