A VII. Palóc Világtalálkozó előadói, kiállítói, fellépői

Egri csillagok

Az Egri Csillagok Népdalkör Heves megyéből, Egerből érkezett a Palóc Világtalálkozóra. Eddig minden évben részesei voltak a palócok nagy családi találkozójának. Bizonytalan volt, hogy sikerül-e eljönniük, de mint ahogy F. Molnár Gabriella az együttes vezetője elmondta: mindig szívügye volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a palóc etnikum kincseire, a népzenéjére, viseletére, különleges tájszólására…tehát a hasonló célok jegyében létrejött találkozóról semmiképpen nem maradhattak el. Néhány éve „Édesanyám rózsafája” c. könyve is a palóc népművészet ihletettségében született, amelynek melléklete négy órás népzenei hanganyagot, és egy másfél órás DVD-t tartalmaz. Az idei találkozón is lehet nála vásárolni, amihez a találkozón résztvevők egy vidám palóc szüreti, boros CD-ét is kapnak ajándékba.

Az Egri Csillagok Népdalkör megérdemel egy tapsot, hiszen az idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját.  A többszörös arany, és aranypáva díjas együttes a most nem teljes létszámban, de annál lelkesebben fog ma nekünk énekelni. Dalaikat a Csoóri Sándor Alapítvány támogatásával megjelentetett „Nagy ereje van a szőlő levének” c. CD-jükről válogatták össze.

Fogadják őket szeretettel.

A Drégelypalánki  Hagyományőrző csoport

A hagyományőrző csoport 2009-ben alakult, hagyományokat szerető és ápoló helybéli asszonyokból.  Fő céljuk hogy lakóhelyük elfeledett szokásait, népdalait felelevenítsék, maguk és mások örömére énekeljenek és táncoljanak, öregbítsék Drégelypalánk hírnevét. Rendszeres résztvevői falujuk kulturális rendezvényeinek, illetve szívesen szerepelnek meghívottként más településeken is. Próbákon és fellépéseken zenei kísérőjük Lukács Ákos tangóharmonikán./Jelenleg nem tud itt lenni/ Vezetőjük, aki a dalokat és táncokat betanítja Tóth Zsuzsanna.

https://dregelypalank.hu/dregelypalank/kozossegek-csoportok/

Nagyabonyi citerazenekar

A nagyabonyi citerazenekar 2009-ben alakult, mint a nagyabonyi Csillagfürt népdalkör kísérő zenekara. A Községi hivatal és a Csemadok  helyi szervezete támogatásával működnek. Figyelemmel őrzik a tájegységek népzenei hagyományát, népzenei értékeik, szokásaik bemutatása, megőrzése és továbbadása a céluk. Számukra fő szempont az autentikus népzene és a hiteles előadásmód a hagyományőrző megszólalási forma. Az eredethű összeállításokat  „C” és „A”- s citerákon adják elő.

Szlovákiai művelődési központ országos folklór fesztiválján Habovkán aranysávos minősítést, a Bíborpiros szép rózsa népzenei kiemelt aranysávos minősítést értek el és tovább jutottak a Kárpátmedencei döntőre, ahol kiemelt nívó díjat kaptak.  Rendszeresen fellépnek hazai, de határokon túli rendezvényeken. Műsorukon számos népzenei tájegység dalai találhatók, mint pl. Csallóközi, Zalai, Délvidéki, Szlavóniai, Moldvai, Bukovinai. Két önálló CD lemezt is készítettek.                                                

         Az együttes művészeti vezetője Borsi Ferenc, szakavatott citeraoktató, népzeneoktatási szakértő, mentortanár a Magyar Kultúra lovagja. A csokrokat összeállította Borsi Ferenc.  A zenekar  vezetője Moravek Ivett. 

Borsi Ferenc

Szeder Kórus

A Szeder Kórus 2017-ben alakult Csábon, a sikeres Csábi Szeder Fábián Dalegylet hagyományait követve. Első alkalommal a Csábi ORGONAest keretében mutatkoztak be, azóta számos hazai és járásbeli rendezvényen léptek fel. 2018-tól férfikarral bővült a csapat, a volt Dalárda tagjai csatlakoztak az énekesekhez. Elsődleges céljuk a népdalhagyományunk továbbőrzése, bemutatása.  Énekelni, dalolni szerető emberekből áll a csapat. Az idei népdalcsokrukat igyekeztek úgy összeállítani, hogy ne csak az énekesek, de a közönség is jól szórakozzon a fellépés alatt. Megtiszteltetés számukra, hogy részt vehetnek a Palóc Világtalálkozón. Vezetőjük Zaťko Veronika.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1b

Tardoskeddi Rozmaring Dalkör

A  tardoskeddi Nyugdíjas Klub mellett működő  Rozmaring Dalkör, 1993-ban alakult. A dalkör létszáma változó, jelenleg 12 tagja van.

Fő célunk a nyugdíjas tagjaink szórakoztatása. Ezért évente 3 alkalommal nagyszabású rendezvényt szervezünk, januárban farsangi teadélutánt ahol vidám műsorral szórakoztatjuk közönségünket, májusban anyák napi ünnepséget tartunk, ahol oda illő műsorral kedveskedünk az édesanyáknak, nagymamáknak, októberben pedig az idősek hónapja alkalmából köszöntjük falunk jubilánsait a 70,80,90 éveseket.

Felléptünk 3 alkalommal a bécsi Szent István napokon is. Részt veszünk a minden két évben megrendezett szlovákiai Rozmaring nevet viselő csoportok országos találkozóin.    2021-ben Tardoskedd adott helyszínt a Rozmaringok VII. Országos találkozójának. Ezen az eseményen kilenc rozmaring csoport vett részt, mégpedig a dalkörök: Farnad, Abaújszina, Felsőszeli, Bacska, Nagyölved, Hárskút, Tardoskedd, Szímő. Az Abaújszinai népi tánccsoport fergeteges táncaival tarkította a dalos fellépéseket. Felejthetetlen élmény maradt mindannyiunk számára.

Kapcsolatot tartunk fenn 3 magyarországi csoporttal, Bonyhádi Felvidékiek kórusával, Tatabánya- bánhidai Szlovák kisebbségi csoporttal és a Szákszendi Nyugdíjas klubbal.

Különféle fesztiválokon, ünnepségeken vagy rendezvényeken találkozunk. Ezen falvak, és városok dalköreihez és nyugdíjas klubokhoz baráti kapcsolat fűzi a csoportot.

Fellépünk falunk minden rendezvényén. A Rozmaring Dalkör közel 30 év alatt  fellépet hazánk városai és falvai színpadjain, ahová elviszi falunk hagyományait és igyekszik ismerté tenni községünk hírnevét, de a csoportnak fő célja, mindig a közönség szórakoztatása.

Mottónk: ,,Dalolva szép az élet”                                                                                 Dalkör vezetője: Puskás Mária

https://www.tardoskedd.sk/index.php/szervezetek-2/eneklocsoportok/1255-rozmaring-dalkor

Domaházi Hagyományőrző Egyesület

A Domaházi Hagyományőrző Egyesület 1971-ben alakult. Az együttes alakulásakor a domaházi népdalok, néptáncok, népszokások összegyűjtését, feldolgozását, színpadra állítását és megőrzését tűzte ki célul.

Az együttes az eltelt évek alatt hatszor kapott „országosan kiváló” minősítést. 1978-ban Nívódíjat kapott, elnyerte az Arany páva díjat a Kiváló Együttes címet és 1999-ben a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség díját az „Év együttese” címet és több nagydíjat is.

Nagyon sok megyei, regionális és országos kulturális és folklór rendezvényen, fesztiválon szerepelnek, műsorukat többször rögzítette a rádió és a televízió is.

Műsorukat külföldön is bemutatták: Romániában, Lengyelországban, Szlovákiában, Franciaországban, Németországban.

2016-ban az együttes átalakult. Elek Menyhért nyugdíjba vonult az együttes éléről. A hagyományőrző munkájukat azóta is töretlen lelkesedéssel folytatják.

Az együttes 2021-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját egy nagyszabású gálaműsorral.

Az egyesület elnöke: Kisbenedek Vilmos, művészeti vezető: Elekné Holló Hilda, a citerazenekar vezetője: Kisbenedek Olivér

Műsoruk:  vasvári verbunk és  csárdás.

Kartali Rozmaring Hagyományőrző Néptánccsoport

A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab.

Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.”

/ Sebő Ferenc/

Néptánccsoportunk két éve működik hagyományőrző formában. Gyermek-és ifjú tagjaink többsége már régebb óta belekóstolt a néptánc által nyújtott örömökbe, de az idősebbek és a legkisebbek 2020 óta tartoznak közénk. Legfontosabb feladatunknak a kartali hagyományok felelevenítését és továbbéltetését tartjuk. A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagjaiként folyamatosan részt veszünk a szövetség által meghirdetett programokon. Így szerepeltünk a „Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét” című online-eseményen, 2021-ben a Kartali lakodalmassal vettünk részt  a Hagyományőrző Együttesek Szakmai Napján Bagon, ahol a szakmai zsűritől nagyon jó értékelést kaptunk. A Forgórózsa Fesztivál által szervezett Faluról falura című program keretében elkészítettük a kartali népviseletet bemutató kisfilmünket.

2022-ben meghívott vendégként versenyen kívül szerepeltünk a XXX. Országos Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon Szegeden. Óriási élményt jelentett számunkra, hogy részt vehettünk ez év június 11-én Budapesten a Várnegyedben a Csoóri fesztiválon.

Örömmel lépünk fel községünk kulturális rendezvényein, illetve a szomszédos települések fesztiváljain. Ez alkalommal egy pünkösdölőt mutatunk be: Nyílik már a pünkösdi rózsa címmel. Fogadják szeretettel!

                                                                           Pechó Ferencné, Judit

BUSSAI  ASSZONYKÓRUS

A csoport 1972-ben alakult.Elsőként mint férfikórus,majd csatlakoztak az asszonyok is, így vegyes kórus alakult. A Bussai énekcsoport legszebb időszakát 1975-ben a hagyományőrző-folklór  csoport megalakulása  hozta meg, Bombor Gáborné és Vámos Lászlóné vezetésével.

Számtalan népszokást, hagyományt sikerült feldolgozni, és így színpadra vinni. A csoportban szerepeltek gyerekek, fiatalok, idősek, sőt már igen öregecskék is, egyszóval a falu apraja-nagyja. Megemlíteném többek között a Fonót, Kendőlakást, a Bearatást, a Lakodalmast, Májfaállitást, Szüreti felvonulásokat, stb… Ám a legnagyobb sikert 1993-ban Komáromba a Vasárnap délután című folklór bemutatónkkal értük el, a Hagyományőrző együttesek országos seregszemléjén.  

Ezeken túl a 2000-es év elejétől új tagokkal sikerült újra létre hozni és így felújítani a Bussai asszonykórust, mivelhogy az idősebb tagok egészségi avagy egyéb okok miatt elhagyták a csoportot. Nehezen indult, de a mai napig Bombor Ivett vezetésével a csoport él – működik, és a csoport neve Melódia asszonykórus.

Büszkén viseljük a Bussai népviseletet, ennek bizonyítéka részvétünk a 7-ik Palóc Világtalálkozón is. Számunkra igen nagy megtiszteltetés, hogy részesei lehetünk ennek a találkozónak. Adja Isten, hogy az utódaink is tovább énekeljék ezeket a szép népdalokat, óvják és tisztelettel viseljék a Bussai népviseletet.

Szeretném, hogy legyen ez mindannyiunknak egy küldetés, egy kihívás és mindenek előtt egy bizonyítás ,hogy szeretnénk Palócnak-Magyarnak lenni és megmaradni.

Üdvözlettel Bombor Ivett,Bussa    

Gyöngyöshalászi Népdalkör

A Gyöngyöshalászi Népdalkör 1993-ban alakult Asszonykórus-ként a helyi TSZ támogatásával és aratta sikereit a környékbeli településeken való fellépésein. 2004-ben férfiak is csatlakoztak a kórushoz így lett Népdalkör 20-22 fővel.

Az elmúlt években minősítéseken 1 ezüst-, 6 arany,- és 2 Arany Páva oklevelet kaptak, a Mátra-alja és a palócság dalait éneklő fellépéseken.

Üdvözlettel: Sípos László

https://www.facebook.com/1111626755650544/videos/559369191859661/?so=watchlist&rv=video_home_www_playlist_video_list

A többi fellépő bemutatkozását beérkezési sorrendben adjuk közre.

Bukréta éneklőcsoport

Az ipolybalogi asszonyok Bukréta éneklőcsoportja 2005- ben alakult. Ipoly – menti palóc népdalokat tűztek műsorukra. Később már régi hagyományőrző jeleneteket is színpadra vittek, majd palóc népmeséket is. Műsoraik széles skálájában sok minden megtalálható, de mind a népi hagyománnyal, szokásokkal kapcsolatosak.

Tevékenységüket 2009- ben Ipolybalog Önkormányzata Szent Korona éremmel jutalmazta. 2010- ben a Bíborpiros Szép Rózsa Népzenei vetélkedőn is megméretették magukat és Arany sávos minősítést kaptak, ugyan úgy a Tavaszi szél vizet áraszt népzenei versenyen is.

 Ez év január 22-én, a Magyar Kultúra napján kapták meg az Örökség Serleg díjat Budapesten, a Stefánia Palotában.  A csoport szólóénekese Zolcerné Krasznica Emma. A csoport szakmai vezetője Lőrincz Sarolta Aranka.

Mostani műsorszámuk egy palóc népdalcsokor.

ÉRSEKVADKERT NÉPDALKÖR + GÖNCÖL CITERÁSOK

Együttesünk 2005 szeptemberében alakult a helyi nyugdíjas klub tagjainak kezdeményezésére, akik szívügyüknek tekintik a népi kultúra megismerését, hagyományainak megőrzését, továbbadását.

Működésünk során községünkben /nemzeti ünnepek megemlékezései, falunap, idősek napja, karácsonyi templomi hangverseny, stb…/ illetve a település vonzáskörzetében megrendezett programokon vettünk részt.

Az énekelt összeállítások, népdalcsokrok a magyar népdalok sokszínűségét hivatottak bemutatni. Lehetőséget adnak arra is, hogy különböző ünnepélyeken, egyházi és nemzeti ünnepeken méltóképpen képviselhessük a helyi népzenei hagyományokat, megőrizve és továbbadva a palóc népviselet és népi kultúra értékeit. Színesebbé, változatossá teszi a műsort a Göncöl citerások zenei kísérete.

Együttesünk az Egerben megrendezett népzenei találkozón kategóriájában a legmagasabb – kiválóan megfelelt – minősítést kapta. A Budapesten megrendezett országos minősítésen arany fokozatot ért el. A Csillebércen meghirdetett Senior Dalkörök V. Országos Fesztiválján sikeresen szerepeltünk, elnyertük az arany fokozatot és a legjobb Senior Dalkör különdíját.

Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület Nógrádsipek

Szűcsi Népdalkórus

A Szűcsi Népdalkórus dalos asszonyai 1985-től a Mátrai Egyesült Pávakörben kezdték az éneklést, 2005 óta pedig önálló formációban működnek. 

A csoport célja a helyi népdalkincs, az egyes ünnepkörökhöz kötődő szokások, hagyományok, népviselet megőrzése  és színpadi bemutatása. 

A kórus minden felkérésnek örömmel tesz eleget, ezzel is népszerűsítve Szűcsi település hagyományait, értékeit.

Sikeres fellépések és népzenei minősítők állnak a csoport mögött, annak ellenére hogy kislétszámú kórusként működnek, önálló fenntartással.

A Népdalkórus működtetésére létrejött a Szűcsi Népművészeti Egyesület, mely anyagi alapot teremt a csoport fenntartásához.

Szakmai vezetőjük: Barnáné Pittner Krisztina

Kútyika Nagycétényi Női Éneklőcsoport

A Kútyika Nagycétényi Női Éneklőcsoport 1999-ben a korábbi Menyecskekórus tagjaiból Presinszkyné Szőke Mónika vezetésével alakult meg. Céljuk falujuk népzenei és kulturális hagyományainak megőrzése és továbbadása a következő nemzedék számára.

          Sok külföldi és hazai fellépésen vettek részt, gyakori szereplők a közeli és távolabbi falvak rendezvényein. 2015-ben a Cétényi Lakodalmast adták elő a Bátonyterenyén megrendezett 3. Palóc Világtalálkozón, 2015-ben felléptek a Bíborpiros szép rózsa elődöntőjén. 2016-ban Egerben részt vettek a Ködellik a Mátra című népzenei vetélkedőn, valamint Bátonyterenyén a 4. Palóc Világtalálkozón, majd az egri Palócgálán, ahol a KÓTA térségi szintű minősítőn KIVÁLÓ fokozatot értek el. 2017-ben az egri Palócgálán a Népzenei Együttesek Országos Minősítésén EZÜST fokozatot értek el. Eladásaik jelentős részét Zobor vidéki népdalok alkotják. Fennállásuk alatt feldolgozták a helyi népszokásokat, mint a Lánykérést, a Cétényi lakodalmast, az Aratást, a Zsákfoltozást, stb. Újraélesztették a nagycétényi ádventi és karácsonyi népszokásokat, valamint a Kánai menyegző hagyományát a bakterjárással együtt.

              Az éneklőcsoport neve a Kútyika (Kutacska), mely a falu határában folyó patak forrásainak nevével azonos, ahova a mezőn dolgozók a szomjukat jártak oltani.

BUJÁKI HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT

NÓGRÁD MEGYÉBŐL ÉRKEZETT. BUJÁK A CSERHÁT GYÖNGYSZEME, DIMBES-DOMBOS TÁJBAN,
PÁSZTÓTÓL 30 KM-RE FEKVŐ, VALAMIVEL TÖBB MINT KÉTEZER FŐT SZÁMLÁLÓ ZSÁKTELEPÜLÉS, SOK-SOK TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KINCSEKKEL, MA IS ÉLŐ HAGYOMÁNYOKKAL ÉS A KÜLÖNLEGES
NÉPVISELETTEL: A TÉRDEN FELÜL ÉRŐ RÁNCOLT SZOKNYA NÓGRÁDIKUM-DÍJAS ÉRTÉKÜK.
A BUJÁKI HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT KÜLDETÉSÉNEK TEKINTI, VISELETE SAJÁTOSSÁGAINAK MEGŐRZÉSÉT, MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN VALÓ BEMUTATÁSÁT, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁT,
A BUJÁKI ÉRTÉKEK TOVÁBBADÁSÁSÁT. RÉGI SZÉP NÉPDALOKAT KUTATNAK FEL ÉS MINDIG ÖRÖMMEL ADJÁK ELŐ. JÓKEDVŰEK, ENERGIKUSAK, BUJÁK ÉS A KÖRNYÉKBELI TELEPÜLÉSEK RENDEZVÉNYEINEK FONTOS SZEREPLŐI. A BUJÁKI KRUMPLILASKA ÉS A SZINTÉN NÓGRÁDIKUM-DÍJAS ZÚZÁS CSÍK ELKÉSZÍTÉSÉNEK TUDÓSAI.
FOGADJÁK SZERETETTEL MŰSORUKAT!

Pünkösdi Rózsa Hagyományőrző Csoport

Pünkösdi Rózsa Hagyományőrző csoport bemutatkozása:

Hagyományőrző egyesület, amely a népdalok mellett a népi szokásaink továbbvivője, Szajla és Terpes közös csoportja. Sokféle ünnepi műsoruk van. Sokat összejárnak próbálni és mindig vidám hangulatban telnek ezek a pillanatok. Nagyon összetartó és egymást tiszteletben örvendeztető kis csapat .

A települések életébe sok vidám pillanatot visznek vidám élet szeretetükkel és felfogásukkal. A maguk egyszerűségében iparkodnak reális képet mutatni a régi világ életképeiről, hangulatáról. Ami lényeges és fontos a mulatást, a népzenét szer felett kedvelik.  Ma 17 taggal érkeztek hozzánk, a szajlai tagok. A település vezetői támogatják, segítik tevékenységeiket. Ma is a kisbuszokkal ők biztosították azt, hogya csoport itt lehet ebben a felemelő környezetben. Ezúton szeretnék az egyesület tagjai megköszönni a polgármestereknek, sofőröknek azt a rengeteg támaszt, amit eddig is adtak!  Isten áldását kérik ezekért az emberekért.

Szeretnék a csoporttagok, ha vidáman telne az ő itt töltött idejük is, ezért is vidám műsorral készültek ma. A lakodalmi dalokat népszerűsítik most, a mai esküvői menetekben már nem zengenek ezek a dalok. Egy játék keretében gyermek lakodalmasat játszanak el, amely hitelességét azzal erősítik, hogy gyermekek bevonásával adják elő. Ezek a gyerekek nagy erőbedobással tanulták a dalokat, szövegeket és egy kis csapattá alakultak már. Köszönik a felnőtt tagok nekik, hogy a játékos és komoly szerepléseket gyermeki előadásaikkal erősítették és csak annyit üzennek Nekik, hogy: HAJRÁ! CSAK ÍGY TOVÁBB! NAGYON ÜGYESEK!!! SOK KITARTÁST KÍVÁNNAK A CSOPORT ÉLETÉBEN, NAGYON NAGYON FONTOSAK A SZÁMUKRA!

A férfi tagok nélkül pedig elképzelhetetlen lenne szintén a hangulat és előadás, a hangszerek megszólaltatása. Na és a tánc…ami a legfontosabb! A Kedves Hölgyek hangjai nélkül pedig néma lenne a műsor, hajrá hölgyek… tánc, zene…a jövő generáció bevonása, megtartása a fontos feladat. Kitartás meg van ehhez a munkához!!  Fogadják szeretettel kis műsorukat és énekeljenek velük bátran!

A műsort összeállította Nagy Sándorné művészeti vezető, nyugdíjas pedagógus. Nagyon nagy szeretettel készültek a csoport felnőtt és gyermek tagjai is.