“Szülőhazám, szép Palócföld” képzőművészeti és irodalmi – korhatár nélküli – pályázat

Eredményhirdetés: Bátonyterenye, Gyürky-Solymossy Kastély, 2015. augusztus 8.(szombat)

I. sz. kastély előtti színpad 15:05 15:20 0:15 “Kék pántlika” népdal-és népmesemondó verseny eredményhirdetése Eredményhirdetés

Immáron 2. alkalommal: Szülőhazám, szép Palócföld képzőművészeti és irodalmi – korhatár nélküli – pályázat

A Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület (TKBK) és a Tar Lőrinc Tehetséggondozó Műhely, a III. PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ esemény alkalmából, képzőművészeti és irodalmi pályázatot ír ki (korhatár nélkül) “Szülőhazám, szép Palócföld” címmel.
A pályázat célja: értékeink megmutatása, rejtett értékeink felfedezése, ezáltal a “jó palócok önbizalmának, identitásának erősítése. A szülőföld, a közelebbi és távolabbi haza megbecsülése, szeretete nem kötelesség, hanem belső indíttatás. Hazánk és szűkebb szülőföldünk értékeit, hagyományait nemzedékről nemzedékre hagyományozva tudjuk átörökíteni a jövő számára. Ebből a megfontolásból, és a közelgő III. Palóc Világtalálkozó eseményére való tekintettel, igaz palóc szeretettel várjuk korhatár nélkül a pályaműveket az alábbiak szerint:
A pályázat feltételei:
– a pályamű felajánlása a III. Palóc Világtalálkozó és a közeljövőben, Bátonyterenyén létrehozandó Palócföldi Hagyatékot bemutató állandó kiállítás számára
– Képzőművészeti alkotások: festmények (olaj, tempera, gouache, akril stb. technikákkal készített alkotások), grafikák (sokszorosított vagy egyedi grafika, ide értve a számítógépes alapú képzőművészeti technikák), szobrok, kisplasztikák és fotók esetében méretbeli megkötés nincs. Egy pályázó maximum három pályaművel pályázhat.
– Irodalmi alkotások esetében:
– versek terjedelme: max. 10 versszak és/vagy 1500 karakter
A versek Palócföldről, vagy a saját palóc településről szóljanak, mutassa be, fejezze ki a pályázót a szülőföldjéhez fűződő érzelmeket. Versének formáját minden pályázó maga választja meg, de a zsűri a versek elbírálásánál figyelni fog arra, mennyire jól, tömören és találékonyan kezeli a szerző az általa választott formát, ismeri és betartja-e annak szabályait. A pályázatra 8 sornál rövidebb verset is elfogadunk, amennyiben a pályázó művét szabályos disztichonban írja, és a pályamű tartalma megfelel az epigramma műfaji követelményeinek. Ebben az esetben elfogadunk 2, 4 vagy 6 sorból álló verseket is.
– prózai alkotásoknál: elektronikus formában, A/4 oldal, 12 betűméret, Times New Roman betűtípus
Célunk, hogy a pályázók
– Palócföld és/vagy lakóhelyük múltjáról, jelenéről, jövőjéről szóló értékes gondolatokat fogalmazzon meg
– érdekes, településükhöz kötődő tevékenységekről
– értékes természeti és épített környezetről
– a település szakrális emlékeiről (templom, temető, keresztek, kálvária, szobrok stb)
– a pályázó vagy nagyszülei szülőfalujának szokásairól, hagyományairól számoljon be
– meghatározó palóc személyiségekről kutassanak és mutassák be azt a többi palóc ember számára.

Értékelés:
A beküldött pályaművek előzetes zsűrizés elé kerülnek. Az előzetes bírálaton sikerrel átesett művek versenyben maradnak a díjakért, esetleg egy antológiában való megjelenésért. A határidő lejárta előtt a bíráló bizottság tagjainak joguk van kapcsolatba lépni az ígéretes pályaművek szerzőivel, és javaslatot tenni az esetleges kisebb-nagyobb hibák javítására.
A pályaműveket kizárólag elektronikus formában a következő e-mail címen fogadjuk: palocvilagtalalkozopalyazat@gmail.com
Kérjük, hogy a pályázók a tárgy mezőbe írják be: “Szülőhazám, szép Palócföld”
Az e-mailben mindenképpen szerepeljen:
– a kategória megjelölése
– a pályamű neve
– a pályázó neve
– életkora
– lakcíme
– gyermekeknél a felkészítő/segítő pedagógus vagy szülő neve és e-mail címe, telefonszáma
– a pályázó/felkészítő telefonszáma, elérhetősége
– a megjelenéshez, megjelentetéshez/kiállításhoz való hozzájárulás
– a pályamű felajánlása a Palóc Világtalálkozó és a leendő Palócföldi Hagyatékot bemutató állandó kiállítás számára

Beküldési- és beadási határidő: 2015. május 31.
Eredményhirdetés és díjátadás: a III. Palóc Világtalálkozó ünnepélyes díjkiosztó ünnepségén lesz.
Díjazás: művészeti és életkori kategóriánként 3-3 alkotást díjazunk. A győztes alkotásokat a Mi, a XXI.sz-i palócai c. antológiában kívánjuk megjelentetni, szerzőik között értékes tárgyjutalmakat osztunk ki. Nevezési díj nincs, pályázati elvárás a pályaművek felajánlása a III. Palóc Világtalálkozó és a leendő Palócföldi Hagyatékot bemutató állandó kiállítás számára/ az antológiában való megjelenéshez való hozzájárulás.
Az alkotások beküldésével a pályázók, kiskorú gyermek esetén szülei, ill. a felkészítő tanár beleegyezésüket adják abba, hogy a beküldött pályamunkát a TLBK mind elektronikus, mind nyomtatott formában közzétegye. A pályázó mindenféle honoráriumról lemond.
A TLBK és a Tar Lőrinc Tehetséggondozó Műhely fenntartja a jogot a megjelenésre szánt pályamunkák szerkesztésére.

Az alkotásokat neves képzőművészekből és irodalmárokból álló zsűri bírálja el.
Beküldés: Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület, 3073 Tar, Ágasvár út 11.
Beküldési határidő: 2015. 05. 31. éjfél

További információ: Berze Marianna +36 30 / 698 77 03 vagy tarlorincegyesulet@gmail.com
http://palocvilagtalalkozo.hu