Himnuszaink

http://www.youtube.com/watch?v=bkolUfIgAPE

Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, míg a föld tart.
Paradicsom hazájában
Éljen örök boldogságban,
Éljen örök boldogságban

Töltse békével napjait,
Egyezve lássa fiait,
Ellennünk törő más ellenség
Minket meg ne rendíthessék,
Minket meg ne rendíthessék.

Legyen mindig az előttünk,
Hogy mennyit szenvedett népünk,
Becsüljük meg őseinket,
Kiktől kaptuk szép nyelvünket,
S adjuk tovább gyermekünknek

Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve míg a föld tart.
Isten áldjon meg bennünket,
Minden igaz magyar embert,
Minden igaz magyar embert.

Boldogasszony Anyánk (régi magyar himnusz)

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!

Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk :

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Ó Atya Istennek kegyes, szép leánya,

Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,

Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Kegyes szemeiddel tekints meg népedet,

Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Sírnak és zokognak árváknak szívei,

Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Vedd el országodról, ezt a sok ínséget,

Melyben torkig úszunk. Ó nyerj békességet.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,

Magyar nemzetedből a hitetlenséget.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,

Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,

Szent László király is minket reád bízott.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,

De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,

Mert ha nem cselekszel egy lábig elveszünk.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

 

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,

A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.

Magyarországról,

Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

https://www.youtube.com/watch?v=OSOh3SZaDig&feature=player_embedded

https://sites.google.com/site/pilisbaranta16/home/registry